Obserwuj nas na

Jedyne narzędzie na rynku

do kompleksowego zarządzania źródłami energii z OZE

your success

Excellent IT services for

SUCCESS YOUR BUSINESS

zapewnia kontrolę

podnosi wydajność, obniża koszty

Re Poweric - narzędzie zaprojektowane specjalnie dla przedsiębiorstw branży OZE

o firmie

Spółka z misją rewolucji w sektorze energii odnawialnej

Misja i wizja

Spółka powstała z inicjatywy współzałożycieli, którzy dostrzegli potencjał w integracji technologii, zarządzania energią oraz innowacyjnych rozwiązań w sektorze odnawialnych źródeł energii.

 

  • Agregacja danych
  • Algorytmy AI
  • Analiza, raporty, monitoring
  • Oszczędność czasu
  • Zarządzanie rozproszonymi
    źródłami wytwarzania
  • Optymalizacja procesów wykorzystania energii 
  • Support i wsparcie
  •  
person working html computer 1
researchers looking alternative energy souces 3
iStock 1321462927 3
using smartphone 1 1
man typing laptop with truck graphic screen 1
cheerful businessman using tablet solar farm 1

o firmie

Rozwijamy technologie IT dla branży energetycznej

Misją RePoweric jest rewolucjonizacja sposobu, w jaki branża energii odnawialnej zarządza zasobami, dążąc do zwiększenia efektywności, konkurencyjności i zrównoważonego rozwoju w dynamicznym środowisku energetycznym. Nasze innowacyjne narzędzie stanowi kompleksowe rozwiązanie mające na celu podniesienie wydajności, obniżenie kosztów oraz zapewnienie wszechstronnej kontroli nad zasobami energii odnawialnej.

RePoweric pozwala zarządzać rozproszonymi źródłami wytwórczymi – instalacjami fotowoltaicznymi, turbinami wiatrowymi, magazynami energii – które mogą działać zarówno niezależnie, jak i w połączeniu, tworząc spójny ekosystem. Nasze rozwiązanie integruje różnorodne klasy aktywów, umożliwiając ich monitorowanie, kontrolę i optymalizację procesów komunikacji oraz wykorzystania energii.

Poprzez wykorzystanie RePoweric, nasi użytkownicy osiągają znaczące oszczędności czasu, zwiększają wydajność operacyjną oraz minimalizują ryzyko związane z portfelem inwestycji. 

Profesjonalny i doświadczony

Zespół ekspertów

Historia - czyli, jak to się zaczęło

Kamienie milowe