Obserwuj nas na

Przyszłość zarządzania energią odnawialną w dłoniach polskiej innowacji

Engineer working at control room,Manager control system,Technician man monitoring program from a lot of monitor

W obliczu globalnego przejścia na zieloną energię, pojawia się nie tylko wyzwanie, ale i szansa na rewolucję w sposobie, w jaki generujemy, dystrybuujemy i konsumujemy energię. RePoweric , stoi na czele tej transformacji, oferując kompleksowe rozwiązanie DERMS (Systemy Zarządzania Zasobami Energetycznymi Rozproszonymi), które umożliwia efektywne zarządzanie odnawialnymi źródłami energii. W centrum tej zmiany znajduje się nie tylko dążenie do efektywności, ale również zobowiązanie do bezpieczeństwa i stabilności w zmiennym krajobrazie energetycznym.

Czym są platformy DERMS od RePoweric? 

Platformy DERMS stanowią kluczowy element transformacji sektora energetycznego, umożliwiając efektywne zarządzanie i integrację zdecentralizowanych źródeł energii odnawialnej z tradycyjnymi sieciami energetycznymi. Platforma RePoweric jest przykładem systemu DERMS, specjalizującym się w kompleksowym zarządzaniu zasobami OZE, włączając w to zarówno farmy fotowoltaiczne (PV), wiatrowe (WF), jak i – coraz istotniejsze – magazyny energii. RePoweric łączy w sobie funkcje zarządzania produkcją, dystrybucją i magazynowaniem energii, dostarczając narzędzia  niezbędne do maksymalizacji efektywności i rentowności instalacji OZE.

Rosnąca rola magazynów energii – RePoweric Storage 

Jednym z modułów platformy RePoweric jest RePoweric Storage – dedykowane rozwiązanie do zarządzania magazynami energii. Moduł ten jest szczególnie istotny w kontekście rosnącej roli magazynów energii w systemach energetycznych, umożliwiając nie tylko przechowywanie nadmiaru wyprodukowanej energii, ale również jej wykorzystanie w momentach, gdy produkcja z OZE jest niższa niż zapotrzebowanie. Dzięki temu magazyny energii stanowią kluczowy element w stabilizacji sieci i zapewnianiu ciągłości dostaw energii.

Firma Respect Energy , jako dynamicznie rozwijający się dostawca zielonej energii, wykorzystuje moduł RePoweric Storage – oparty na zaawansowanych algorytmach i analityce danych – do efektywnego zarządzania magazynami energii w swoim portfolio. Takie podejście nie tylko zwiększa rentowność inwestycji w magazyny energii, ale również przyczynia się do stabilizacji całego systemu energetycznego poprzez bilansowanie popytu i podaży.

Zarządzanie zaawansowanymi systemami energetycznymi – edge computing 

Aktualnie, platforma RePoweric  obsługuje 150 MW mocy, głównie z farm wiatrowych i instalacji PV, podczas gdy segment magazynów energii jest w początkowej fazie wdrożeń. Mimo to, rosnące zainteresowanie magazynami i ich rola w systemach energetycznych sugerują, że segment będzie rozwijał się w sposób dynamiczny..

W pełni zdajemy sobie sprawę z tego, że zarządzanie zaawansowanymi systemami energetycznymi wymaga nie tylko potężnej mocy obliczeniowej, ale również niezawodności i bezpieczeństwa danych. W odpowiedzi na te wyzwania, oprócz naszej rozbudowanej infrastruktury chmurowej, RePoweric oferuje także moduł edge computing, który jest integralną częścią naszego rozwiązania. Moduł ten pozwala na lokalne przetwarzanie danych bezpośrednio przy urządzaniach klienta, znacząco redukując opóźnienia i zwiększając szybkość przesyłu danych. Jednocześnie, lokalne przetwarzanie danych minimalizuje ryzyko związane z bezpieczeństwem, zapewniając ochronę wrażliwych informacji nawet w przypadku potencjalnych zagrożeń dla sieci. Dzięki temu, moduł edge computing stanowi istotne uzupełnienie naszej platformy, zapewniając naszym klientom zarówno wydajność operacyjną, jak i niezachwianą pewność bezpieczeństwa w erze cyfryzacji sektora energetycznego.

Przyszłość zielonej energii  – optymalizacja zużycia energii elektrycznej i inteligentne zarządzanie OZE z systemem RePoweric i Respect Energy 

RePoweric  wyznacza nowe standardy w zarządzaniu energią odnawialną, łącząc innowacyjne podejście z zaawansowaną technologią. Jako kompleksowa platforma DERMS, umożliwia integrację różnorodnych źródeł energii – od fotowoltaiki, przez turbiny wiatrowe, aż po nowo rozwijające się magazyny energii. Współpraca z Respect Energy to możliwość korzystania z wiedzy i doświadczenia najlepszych specjalistów w temacie łączenia instalacji OZE z rynkiem. RePoweric nie tylko przekształca sektor energetyczny, ale również przygotowuje grunt pod przyszłe wyzwania regulacyjne, takie jak dyrektywa NIS2, zapewniając bezpieczeństwo i stabilność w szybko zmieniającym się świecie. Stanowiąc most między dzisiejszymi potrzebami a jutrzejszymi aspiracjami, RePoweric rysuje obraz przyszłości, w której zielona energia jest zarządzana z myślą o optymalizacji, bezpieczeństwie i zrównoważonym rozwoju.

Comments are closed